Onderwijs

Op de Marcusschool ligt de eerste focus op taal, rekenen en schrijven. Cognitieve kracht vormt de basis voor verdere ontwikkeling.  

Vanuit die stevige basis besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de opvoeding tot verantwoordelijk wereldburger.  

Onze werkwijze is er op gericht om leerlingen zo stevig te maken dat ze vol vertrouwen en met grote kans op succes de wereld in kunnen. We leren hen de vaardigheden om goed te kunnen meedoen in de wereld buiten de school, in de wereld van morgen. Wij helpen hen te groeien. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel krijgen onze leerlingen kansen om zich optimaal te ontwikkelen. 

SISo aanpak

Via de aanpak Structureel Individueel Samenwerkingsonderwijs (SISo) hebben we een doorgaande lijn in zelfstandig leren/zelfstandig werken waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van kinderen centraal staat. Wij gaan er van uit dat elk kind van nature een wil heeft om te leren, dat er op voorhand al sprake is van een intrinsieke motivatie. Daar sluiten wij met deze onderwijsaanpak op aan en breiden die uit. Het is onze overtuiging dat de kansen om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij voor de leerling aanzienlijk groter zijn wanneer hij beschikt over een zelfstandige leerhouding. Iedereen mag er zijn en iedereen wordt gewaardeerd in zijn/haar uniek zijn. We hebben aandacht voor ieders talenten en behoeften. Wij bieden leerlingen ruimte om te groeien. We kijken naar wat een kind kan en sluiten met de lesstof aan bij zijn/haar mogelijkheden. We geven het kind vertrouwen in zichzelf en de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.