Schooltijden

Wij hebben een 5 gelijke dagen rooster.

Alle kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. 

Groep 1 t/m 8:

maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.15