Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. 

Het aanmeldfomulier staat op: https://naardebasisschool.utrecht.nl/

 

Zijinstroom- 4 jaar of ouder.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2018?

U kunt uw kind aanmelden door rechtstreeks contact op te nemen met de school. 

U kunt bellen: 030 2615807

U kunt ook langskomen: Mayadreef 1

 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De directeur zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

 

Toelating

De directeur neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden  voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

  • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen.
  • Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding.