De Vreedzameschool

Burgerschap

Openheid naar en betrokken zijn bij de multiculturele samenleving zijn vaardigheden die we uw kind graag willen leren.

Op de Marcus doen we dat door :

  • Het programma van de Vreedzame School te volgen en kinderen van groep 6, 7 en 8 op te leiden tot mediatoren.
  • In de bovenbouwgroepen te werken met het extra onderdeel “democratisch burgerschap”  van de  vreedzame school waaronder groepsvergaderingen.
  • Mee te werken / onderdeel te zijn van de Vreedzame Wijk Overvecht. Elk schooljaar leiden we wijkmediatoren ( leerlingen uit de groep 8 ) op.
  • Door deel te nemen aan de Kinderraad.
  • Door het ondernemen van acties in het kader van de Vreedzame Wijk, zoals acties in de  bejaardentehuizen en het leggen van contacten met de buurtbewoners.
  • Door regels, waarden en normen te bespreken in alle groepen en de kinderen aan te spreken op "hoe het hoort".
  • Door taken en verantwoordelijkheden te geven aan kinderen.
  • Door ondernemers / vrijwilligers / maatschappelijke instanties op school uit te nodigen.
  • Door kinderen te stimuleren lid te worden van de bibliotheek, bezoeken van bibliotheek.
  • Het onderwerp Staatsinrichting en Democratie te behandelen in de Bovenbouw.