Partners

Allereerst is de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school.  

We werken met externe organisaties en instellingen samen die de school ondersteunen bij het vormgeven van het onderwijs en de verschillende projecten waardoor onze leerlingen stevig de wereld in kunnen. Het gaat om een groot aanbod van allerlei zaken uit de wereld die de algemene ontwikkeling stimuleren en brede interesse opwekken voor wat er in de wereld speelt. Soms dragen partners bij in de vorm van lespakketten, vaak ook in de vorm van excursies of gastlessen of andere vormen van gerichte hulp en ondersteuning.