Medezeggenschapsraad

 

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over school specifiek beleid.