Ouderbetrokkenheid

 

Een goed contact tussen ouders en school en de betrokkenheid van ouders bij onze school vinden wij van groot belang. Daardoor zijn de leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en begrijpen. Door dit contact weet u ook waar de leerkrachten en de kinderen mee bezig zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren als ouders betrokken zijn bij de school. Wij hechten er waarde aan elkaar, als ouders en school, indien nodig, aan te spreken op de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de leerlingen.