Ons onderwijs

Op de Marcusschool ligt de eerste focus op taal, rekenen en schrijven. Cognitieve kracht vormt de basis voor verdere ontwikkeling.  

Vanuit die stevige basis besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de opvoeding tot verantwoordelijk wereldburger.  

Onze werkwijze is er op gericht om leerlingen zo stevig te maken dat ze vol vertrouwen en met grote kans op succes de wereld in kunnen. We leren hen de vaardigheden om goed te kunnen meedoen in de wereld buiten de school, in de wereld van morgen. Wij helpen hen te groeien. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel krijgen onze leerlingen kansen om zich optimaal te ontwikkelen.